Diller

Genel Bilgi

 Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalımız Tezli ve Tezsiz Yüksek lisans ve Doktora programları yürütmektedir. Ayrıca, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalımız Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının kurulması için müracaatta bulunmuş ve çalışmalar devam etmektedir.

2011-2017 yılları arasında Eğitim Programları ve Öğretim bölümünden mezun olunan öğrenci sayıları şöyledir:

Eğitim yılı Tezsiz Yüksek lisans Tezli Yüksek lisans

Doktora

Toplam

2011

-

12

5

17

2012

-

8

4

12

2013

-

9

8

17

2014

-

3

2

5

2015

17

7

2

26

2016

57

5

3

65

2017

3

5

4

12

TOPLAM

107

49

28

154

Tablo incelendiğinde Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalından 2011-2017 yılları arasında tezsiz yüksek lisans programından 107, tezli yüksek programından 49 ve doktora programından ise 28 olmak üzere toplamda 154 lisansüstü öğrencisinin mezun olduğu görülmektedir.

Türkçe