Diller

Genel Bilgi

2008 Yılında Kurulan Anabilim Dalımızda 1 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 1 uzman ve 2 araştırma görevlisinin yanı sıra, 1 profesör farklı üniversitede görevlerine devam etmektedirler. Anabilim Dalımız bünyesinde Yüksek Lisans , Doktora ve Tezsiz Yüksek Lisans pogramları mevcuttur. 

Anabilim Dalımız da modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde  eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımız köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosunun da desteği ile ülkemizin tüm bölgelerinde yer alan üniversitelere öğretim elemanı istihdamı sağlayan ender bölümlerden biridir. Bu bağlamda mezunlarımız başta üniversiteler olmak üzere gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.
 
Türkçe