Diller

Yüksek Lisans

Eğitim Programları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Ders Listesi

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

EPÖ 501

Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi

3 0 3

5

EPÖ 503

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3 0 3

5

EPÖ 505

Eğitimde Program Geliştirme I

3 0 3

5

EPÖ 507

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

3 0 3

5

EPÖ 509

Etkili Sınıf Yönetimi

3 0 3

5

EPÖ 511

Program Değerlendirme

3 0 3

5

EPÖ 513

Öğrenme ve Öğretme Stratejileri ve Yöntemleri

3 0 3

5

EPÖ 515

Eğitim Teknolojisinde Çağdaş Gelişmeler

3 0 3

5

EPÖ 517

Program Geliştirmenin Temelleri

3 0 3

5

EPÖ 519

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

3 0 3

5

EPÖ 521

Düşünme ve Yaratıcılığa Dayalı Program Geliştirme

3 0 3

5

EPÖ 523

Eğitim Tarihi

3 0 3

5

EPÖ 525

Öğretmen Eğitimi ve Programları

3 0 3

5

EPÖ 527

Öğretim Modelleri: Kuram ve Uygulama

3 0 3

5

EPÖ 529

Avrupa Eğitim Sistemleri

3 0 3

5

EPÖ 531

Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme

3 0 3

5

EPÖ 502

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

3 0 3

5

EPÖ 504

Araştırma Yöntemlerine Giriş

3 0 3

5

EPÖ 506

Eğitimde Program Geliştirme II

3 0 3

5

EPÖ 508

Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

3 0 3

5

EPÖ 510

Eğitim İstatistiği II

3 0 3

5

EPÖ 512

Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi

3 0 3

5

EPÖ 514

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Program Geliştirme

3 0 3

5

EPÖ 516

Mesleki Teknik Eğitimin Kuramsal Temelleri ve Sorunları

3 0 3

5

EPÖ 518

Eğitimde Ölçme Teknikleri

3 0 3

5

EPÖ 520

Eğitim Ortamlarının Tasarımı

3 0 3

5

EPÖ 522

Eğitim Felsefesi

3 0 3

5

EPÖ 524

Eğitim Programı: Kuram ve Tasarım

3 0 3

5

EPÖ 526

Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama

3 0 3

5

EPÖ 528

Türkiye’de Eğitim Politikaları ve Uygulamaları

3 0 3

5

EPÖ 530

Avrupa Birliği Eğitim Programları

3 0 3

5

EPÖ 598

Yüksek Lisans Semineri

0 8 8

8

EPÖ 599

Yüksek Lisans Tezi

0 0 0

50

EPÖ 702

Uzmanlık Alan Dersi

4 0 4

5

 

Türkçe