Diller

Doktora

Eğitim Programları Anabilim Dalı, Doktora Ders Listesi

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

EPÖ 601

Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi

3 0 3

5

EPÖ 603

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3 0 3

5

EPÖ 605

Eğitimde Program Geliştirme I

3 0 3

5

EPÖ 507

İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

3 0 3

5

EPÖ 509

Program Geliştirmenin Temelleri II

3 0 3

5

EPÖ 611

Karşılaştırmalı Eğitim

3 0 3

5

EPÖ 613

Eğitim İstatistiği

3 0 3

5

EPÖ 615

Program Geliştirme ve Uygulama Sorunları

3 0 3

5

EPÖ 617

Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları

3 0 3

5

EPÖ 619

Eğitim Politikalarının Analizi

3 0 3

5

EPÖ 621

Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar

3 0 3

5

EPÖ 617

Eğitim ve Toplum

3 0 3

5

EPÖ 602

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

3 0 3

5

EPÖ 604

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3 0 3

5

EPÖ 606

Eğitim Felsefesi

3 0 3

5

EPÖ 608

Veri Toplama ve Çözümleme

3 0 3

5

EPÖ 610

Öğrenme ve Öğretme Teorileri

3 0 3

5

EPÖ 612

Program Geliştirme Modelleri ve Yeni Yaklaşımlar

3 0 3

5

EPÖ 614

Eğitimde Nitel Araştırma Metotları

3 0 3

5

EPÖ 616

Öğretim Tasarımları: Kuramlar ve Modeller

3 0 3

5

EPÖ 618

Program Değerlendirme ve Sorunları

3 0 3

5

EPÖ 620

Eğitim Programlarında Teori ve Uygulamalar

3 0 3

5

EPÖ 622

Program Geliştirmede Alan Araştırması

3 0 3

5

EPÖ 624

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Sorunları

3 0 3

5

EPÖ 698

Doktora Semineri

0 1 1

8

EPÖ 699

Doktora Tezi

0 0 0

150

EPÖ 702

Uzmanlık Alan Dersi

4 0 4

5

 

Türkçe