Diller

Tezsiz Yüksek Lisans

Eğitim Programları Anabilim Dalı,  Tezsiz Yüksek Lisans Ders Listesi

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

EPÖ 551

 

Eğitimde Program Geliştirme

3 0 3

5

EPÖ 553

 

Öğrenme Kuramları

3 0 3

5

EPÖ 555

 

Avrupa Eğitim Sistemleri

3 0 3

5

EPÖ 557

 

Öğretim Süreçleri

3 0 3

5

EPÖ 559

Araştırma Teknikleri

3 0 3

5

EPÖ 552

Eğitim İstatistiği

3 0 3

5

EPÖ 554

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3 0 3

5

EPÖ 556

Program Değerlendirme

3 0 3

5

EPÖ 558

Ölçme Değerlendirme

3 0 3

5

EPÖ 560

Test Geliştirme

3 0 3

5

EPÖ 561

Eğitimde İletişim

3 0 3

5

EPÖ 563

Nitel Araştırma Teknikleri

3 0 3

5

EPÖ 565

 

Avrupa Birliği Eğitim Programları

3 0 3

5

EPÖ 567

 

Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi

3 0 3

5

EPÖ 569

 

Eğitim Sosyolojisi

3 0 3

5

EPÖ 571

Eğitim Felsefesi

3 0 3

5

 

Türkçe